číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Další kousek Vlčího hrdla vykoupen

Výkupy | 14. 9. 2011

Po delší pauze se podařilo vykoupit dalších 4020 m2 na Vlčím hrdle. Mimochodem, před čtrnácti dny byl na Vlčím hrdle pozorován orel mořský!

ikona výkupy Další čtvrthektar na Vlčím hrdle

Výkupy | 5. 4. 2011

Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit další čtvrthektarový pozemek. Děkujeme za podporu!

ikona výkupy Další 3 hektary na Ščúrnici

Výkupy | 15. 3. 2011

Na Ščúrnici se podařilo vykoupit dalších pět pozemků (jeden téměř tříhektarový a čtyři „drobky“ po několika stech metrech čtverečních) o celkové výměře 3,15 ha. Jižní část území už začíná být pěkně souvislá…

ikona výkupy Kupsova skála – poslední pozemek

Výkupy | 17. 2. 2011

Poněkolika letech jednání s původním vlastníkem se dařilo vykoupit poslední, zhruba čtvrthektarový pozemek na Kupsově skále.

ikona výkupy Malá rekapitulace

Výkupy | 12. 1. 2011

Během roku 2010 přišlo na účet Místa pro přírodu 856.370 korun (z toho 156.795 Kč na Ščúrnici, 70.147 Kč na Chmeliště, 32.007 Kč na Vlčí hrdlo, zbytek neměl přímé určení). Vykoupit se podařilo na čtyřech lokalitách (kromě tří výše zmíněných ještě na Lipinách) celkem 13 pozemků o celkové výměře 8,3710 ha.

Díky všem, kdo jste přispěli! Zachovejte nám prosím přízeň i v novém roce.

ikona výkupy Další dva pozemky na Vlčím hrdle

Výkupy | 3. 12. 2010

Podařilo se nám vykoupit další dva pozemky na Vlčím hrdle. Takže už jsme na jednom a půl hektaru! Což je asi tak desetina celkové plochy…

ikona výkupy Cihelna Chmeliště vykoupena

Výkupy | 12. 11. 2010

Tak dva nejcennější pozemky v bývalé cihelně u Chmeliště (o celkové výměře 3,7 ha) už byly na katastrálním úřadu přepsány na Český svaz ochránců přírody. Děkujeme všem, kteří tomu svým darem napomohli!


Aktuální stav konta

1 443 625 Kč (20.3.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.