číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Nový výkup na Vlčím hrdle

Výkupy | 6. 11. 2017

Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit 50% podíl na dvou parcelách o celkové výměře 0,92 ha v severozápadní části lokality (plánek na facebooku).

ikona výkupy Pomozte prosím s výkupem pozemků v přírodní rezervaci Zbytka

Výkupy | 2. 11. 2017

Pouštíme se do nové lokality. S jedním z vlastníků pozemků v centrální části přírodní rezervace máme uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí a sháníme peníze – 220.000 Kč. Dary určené speciálně na tento výkup lze posílat na účet sbírky 9999922/0800 pod specifickým symbolem 112.

Proč kupovat pozemky v rezervaci? Více se dozvíte na stránkách Velkojaroměřského pozemkového spolku.

ikona výkupy Dalších 5 hektarů na Ščúrnici

Výkupy | 10. 3. 2017

Podařilo se koupit poloviční podíl na dalších pěti hektarech lesa v klíčové poloze střední části Ščúrnice. Staleté buky a jedle, rokle s vydatným prameništěm… Bez nadsázky jedno z nejhezčích míst na Ščúrnici.

Děkujeme všem, kdo podporují Místo pro přírodu!

ikona výkupy Výkup na Vlčím hrdle

Výkupy | 1. 2. 2017

I malé krůčky vedou k cíli. Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit další 2/6 pozemků o celkové výměře 0,92 ha na pomezí luční části lokality a mokřadní olšiny.

ikona výkupy Nový výkup na Bělé

Výkupy | 24. 1. 2017

Na Bělé se podařilo koupit další pozemek. Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Nový výkup na Valašskoklobucku

Výkupy | 7. 12. 2016

Nový výkup téměř hektarového pozemku se uskutečnil v masivu Královce nad Valašskými Klobouky. Lesní pozemek propojuje lokality Dobšena a Stráž do jednoho souvislého celku v péči pozemkového spolku. Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Vykoupen zbytek Hořečkové stráně

Výkupy | 23. 9. 2016

Přesněji řečeno zbývající podíly na pozemcích Hořečkové stráně.

Když jsme loni kupovali Hořečkovou stráň, podařilo se vykoupit jen 7/9 pozemků, jelikož dva spoluvlastníci žijí dlouhodobě v cizině. Měli jsme však jejich příslib. Vše se podařilo doúřadovat během letošního léta, takže nyní jsme již jedinými vlastníky této lokality!


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.