číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Nové výkupy

Výkupy | 28. 8. 2015

V rámci ukončování čtvrtého kola veřejné sbírky Místo pro přírodu proběhlo na přelomu jara a léta několik dalších výkupů pozemků. V tuto chvíli již jsou všechny zdárně zapsány v katastru nemovitostí, a tak můžeme oznámit, že v Místu pro přírodu přibylo dalších 3,2 hektarů. Je to další pozemek na Bělé (0,27 ha), dva pozemky na Kamenci (0,28 ha) a dva pozemky na Vlčím hrdle (0,92 ha; přičemž jeden z vykoupených pozemků má výměru pouhých 5 metrů čtverečních – nesporně „největší“ výkup v dějinách kampaně :-)) a hlavně dvě zbrusu nové lokality – botanicky významná Hořečková stráň u Vřešťova v Podkrkonoší (0,36 ha) a zoologicky zajímavý rybník u Jersína na Jihlavsku (1,16 ha).

ikona výkupy Další výkupy na Ščúrnici

Výkupy | 17. 5. 2015

Po delší odmlce, kdy jsme rozhodně nespali, ale kdy probíhala řada vyjednávání s vlastníky, se podařilo uskutečnit několik dalších výkupů na Ščúrnici. A jsou to výkupy velmi významné – více jak 6 ha, propojujících některé dosud izolované části lokality.

Více se dozvíte v nových Dárcovských listech.

ikona výkupy Další čtvrthektar Vlčího hrdla

Výkupy | 9. 9. 2014

Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit dalších čtvrt hektaru pozemků. Blíže k tomu v tiskové zprávě.

ikona výkupy Srpnové výkupy

Výkupy | 27. 8. 2014

Během srpna se podařilo vykoupit dalších 1,66 ha na Lipinách, 0,89 ha na Zázmoníkách, 0,74 ha na Velké Homolce a 0,66 ha na Vlčím hrdle.

Celková výměra vykoupených pozemků již přesáhla 110 ha.

ikona výkupy Ještěrčí ráj má téměř 8,5 hektaru

Výkupy | 23. 6. 2014

K loni koupeným pozemků na Ještěrčím ráji se v průběhu první poloviny letošního roku podařilo po značných peripetiích způsobených spory mezi spoluvlastníky postupně přikoupit dva třetinové podíly na pozemcích o celkové výměře 4,2 ha, které byly dříve pronajaté a které tvoří jádro celé lokality.

ikona výkupy 25. lokalita – Velká Homolka u Vimperka

Výkupy | 13. 3. 2014

Podařilo se vykoupit první pozemek na nové – již pětadvacáté – lokalitě. Je jí Velká Homolka, vrch se zajímavými, zejména entomologicky velmi bohatými společenstvy na okraji Vimperka.

ikona výkupy Další výkup na Vlčím hrdle

Výkupy | 14. 1. 2014

Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit další více jak půlhektarový pozemek. Celkově je zde ČSOP vlastníkem či spoluvlastníkem již 4,8 ha pozemků.


Aktuální stav konta

1 443 625 Kč (20.3.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.