číslo účtu MPP 9999922/0800

Vykoupen zbytek Hořečkové stráně

Přesněji řečeno zbývající podíly na pozemcích Hořečkové stráně.

Když jsme loni kupovali Hořečkovou stráň, podařilo se vykoupit jen 7/9 pozemků, jelikož dva spoluvlastníci žijí dlouhodobě v cizině. Měli jsme však jejich příslib. Vše se podařilo doúřadovat během letošního léta, takže nyní jsme již jedinými vlastníky této lokality!

Publikováno 23. 9. 2016


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
191 hektarů na 54 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.