číslo účtu MPP 9999922/0800

Nový výkup na Valašskoklobucku

Nový výkup téměř hektarového pozemku se uskutečnil v masivu Královce nad Valašskými Klobouky. Lesní pozemek propojuje lokality Dobšena a Stráž do jednoho souvislého celku v péči pozemkového spolku. Více v tiskové zprávě.

Publikováno 7. 12. 2016


Aktuální stav konta

1 281 431 Kč (11.8.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.