číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Další čtvrthektar Vlčího hrdla

Výkupy | 9. 9. 2014

Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit dalších čtvrt hektaru pozemků. Blíže k tomu v tiskové zprávě.

ikona výkupy Srpnové výkupy

Výkupy | 27. 8. 2014

Během srpna se podařilo vykoupit dalších 1,66 ha na Lipinách, 0,89 ha na Zázmoníkách, 0,74 ha na Velké Homolce a 0,66 ha na Vlčím hrdle.

Celková výměra vykoupených pozemků již přesáhla 110 ha.

ikona výkupy Ještěrčí ráj má téměř 8,5 hektaru

Výkupy | 23. 6. 2014

K loni koupeným pozemků na Ještěrčím ráji se v průběhu první poloviny letošního roku podařilo po značných peripetiích způsobených spory mezi spoluvlastníky postupně přikoupit dva třetinové podíly na pozemcích o celkové výměře 4,2 ha, které byly dříve pronajaté a které tvoří jádro celé lokality.

ikona výkupy 25. lokalita – Velká Homolka u Vimperka

Výkupy | 13. 3. 2014

Podařilo se vykoupit první pozemek na nové – již pětadvacáté – lokalitě. Je jí Velká Homolka, vrch se zajímavými, zejména entomologicky velmi bohatými společenstvy na okraji Vimperka.

ikona výkupy Další výkup na Vlčím hrdle

Výkupy | 14. 1. 2014

Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit další více jak půlhektarový pozemek. Celkově je zde ČSOP vlastníkem či spoluvlastníkem již 4,8 ha pozemků.

ikona výkupy Nový pozemek Na pramenech

Výkupy | 6. 1. 2014

Ještě před koncem loňského roku se podařilo vykoupit další kus mokřadní louky Na pramenech.

ikona výkupy 24. lokalita – Dobšena

Výkupy | 13. 11. 2013

Byla vykoupena první část 24. lokality Místa pro přírodu – Dobšena v Bílých Karpatech


Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.