číslo účtu MPP 9999922/0800

Dar pozemků V Lyngu

Lokalitu V Lyngu na Karvinsku se nám podařilo rozšířit o více jak půl hektaru díky velkorysému daru paní Lenky Boturové. Více v tiskové zprávě.

Součástí daru byly i pozemky mimo lokalitu, které máme možnost vyměnit.

Publikováno 18. 9. 2018


Aktuální stav konta

1 253 834 Kč (3.5.2021)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
160 hektarů na 39 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.