číslo účtu MPP 9999922/0800

Další půlhektar na Kamenci

Koupili jsme další půlhektar na Kamenci, v nivě Radnického potoka. Pozemek roky neudržovaný, tedy v současné době značně zarostlý, ale s potenciálem při vhodném managementu rozšířit plochy vhodné pro zdejší mokřadní modrásky.

Publikováno 18. 1. 2019


Aktuální stav konta

1 253 834 Kč (3.5.2021)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
160 hektarů na 39 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.