číslo účtu MPP 9999922/0800

U Kuchyňky – třicátá lokalita Místa pro přírodu

Třicátá vykoupená lokalita se nalézá severně od Třebíče. Jde o zajímavou louku s mozaikou suchých a vlhkých ploch. Nazývá se U Kuchyňky. Více informací naleznete též v tiskové zprávě.

Publikováno 6. 9. 2018


Aktuální stav konta

1 686 765 Kč (20.11.18)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
138 hektarů na 30 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.