číslo účtu MPP 9999922/0800

Další výkup s finanční podporou Nadačního fondu Veolia

Nové Místo pro přírodu je na Broumovsku. Jde o 4,5 hektaru bývalého odkaliště po těžbě a zpracování měděných rud Jivka s řadou zajímavých rostlin a živočichů. Výkup byl realizován z finančního daru Nadačního fondu Veolia.

Blíže v tiskové zprávě.

Publikováno 21. 1. 2021


Aktuální stav konta

1 755 799 Kč (2.3.2021)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
160 hektarů na 39 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.