číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Ščúrnica v kategorii „lesů zvláštního určení“

Lokality | 11. 12. 2012

Na druhý pokus nám úřady schválily přeřazení lesních pozemků na Ščúrnici do kategorie lesů zvláštního určení z důvodu zachování biologické rozmanitosti. Tedy „legalizaci“ toho, že v lese (ne)hospodaříme v zájmu přírody, nikoli  zisku dřeva. Bohužel pouze na pět let. Myslí si snad úředníci, že přes sto let starý jedlobukový prales v námi deklarovaném takřka bezzásahovém režimu ztratí za pět let svojí biologickou hodnotu? No nic, za čtyři roky požádáme znovu; pro Ščúrnici to nic neznamená, pro nás holt další zbytečné papírování…

ikona lokality Průzkumy na Vlčím hrdle

Lokality | 21. 11. 2012

Během letošního roku proběhlo na Vlčím hrdle několik podrobných biologických průzkumů. Potvrdil se velký význam lokality pro obojživelníky (velmi důležité místo rozmnožování pro sedm druhů) i strategická poloha pro řadu – v některých případech i velmi vzácných – druhů ptáků, kterým slouží jako „prostřený stůl“ či místo k odpočinku na tahu. Příjemným zjištěním bylo, že několik silně ohrožených druhů zde i hnízdí. Entomologický průzkum upozornil na velký význam rákosin podél zbytků mrtvého ramene, kde byly nalezeni dva brouci uvedení v červeném seznamu. Z botanického průzkumu potešila bohatá populace silně ohroženého konitrudu lékařského a postupně se šířící, taktéž silně ohrožený, šišák hrálovitý. Průzkumy jsou podkladem pro stanovení optimálního managementu vykoupených pozemků v následujících letech.

ikona lokality Vycházka na „Ostrov“

Lokality | 2. 10. 2012

ČSOP Vlašim pořádá v sobotu 6. října vycházku na jednu z vykoupených lokalit – přírodní památku Na ostrově u Nemíže. Sraz v 10 hodin na návsi v Nemíži.

Bližší informace

ikona lokality Nová „naučná stezka do mobilu“ přibližuje i lokalitu V Lyngu

Lokality | 22. 8. 2012

Jistě jste si již všimli nového fenoménu, takzvaných „naučných stezek do mobilu“ – tabulek s kódy, ze kterých dokáží chytré telefony vyčíst zajímavé údaje o tom kterém místu. Jedna z nedávno zřízených – Ptačí oblastí Heřmínosvký stav – Odra – Poolší – upozorňuje i na lokalitu V Lyngu, vykoupenou v rámci kampaně Místo pro přírodu: http://www.dohaje.cz/stezky/155/2061

ikona lokality Chráníme louky

Lokality | 1. 8. 2012

Vydali jsme tiskovou zprávu shrnující informace o lučních lokalitách, vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu. Stáhnout si ji můžete v pdf.

ikona lokality Pastva v Jindřišském údolí

Lokality | 30. 7. 2012

Jak se díky pastvě proměnily louky v Jindřišském údolí? Podívejte se na fotografie.

ikona lokality Velký úklid Chmeliště

Lokality | 26. 3. 2012

V Cihelně Chmeliště proběhl v sobotu velký úklid. Více se můžete dozvědět na webových stránkách občanského sdruežní Denemark, které o tuto lokalitu pečuje.


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.