číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Česká televize natáčela na Jihlavsku

Lokality | 12. 9. 2013

Na mokřadech Chvojnov a Nad Svitákem na Jihlavsku včera natáčela Česká televize reportáž do pořadu Chcete mě (který už dávno není jen o psích útulcích, ale zabývá se ochranou zvířat v mnohem širším měřítku). Vysílat by se měla v neděli 29. září. Zatím se můžete podívat na pár fotografií z natáčení (doplněných i o další fotografie toho, co lze v těchto dnech na lokalitách vidět) na facebooku.

ikona lokality Dohoda s vlastníkem rozvodné sítě na Bělé

Lokality | 26. 6. 2013

V souvislosti s projednáváním rekonstrukce trafostanice se nám podařilo s vlastníkem distribuční soustavy (společností E.ON) dohodnou pravidla nejen pro danou rekonstrukci, ale i veškerou následnou údržbu vysokého napětí, procházejícího po okraji lokality Bělá. Mimo jiné předchozí projednání jakéhokoliv zásahu do zeleně, zemních prací či pohybu techniky po pozemku (s výjimkou neodkladného řešení havárie) s vlastníkem pozemku, či přesné vymezení, v kterých částech pozemku se v souvislosti s údržbou rozvodného zařízení lze případnou technikou pohybovat a kde již nikoliv. Zdá se to být samozřejmostí, ale každý, kdo má s chováním vlastníků a správců sítí nějaké zkušenosti, potvrdí, že samozřejmost to bohužel rozhodně  není. Proto považujeme tuto dohodu, která bude formou věcného břemene zapsána do katastru nemovitostí, pro ochranu lokality za velmi významnou.

ikona lokality Orchideje na Opičáku (aktualizováno)

Lokality | 20. 6. 2013

Ještě jednou Opičák: v uplynulých dnech zde byly nalezeny dva druhy lesních orchidejí – bradáček vejčitý a kruštík širolistý. Byť oba patří mezi nejběžnější druhy našich orchidejí, i tak objev potěší.

ikona lokality Opičák a územní plán

Lokality | 14. 6. 2013

 Když byl před dvěma lety představen koncept nového územního plánu Liberce, se zděšením jsme zjistili, že přímo přes východní cíp Opičáku chtějí vést novou silnici (viz obr. vlevo). Samozřejmě jsme coby vlastníci pozemku proti tomuto záměru podali oficiální námitku… Včera bylo veřjejné projednávání návrhu – tedy další fáze přípravy – územního plánu (obr. vpravo), a silnice v něm již není! Skvělé! Ale legrace kolem libereckého územního plánu zřejmě ještě nekončí…

ikona lokality Setkání s přírodou… na Opičáku

Lokality | 12. 6. 2013

V rámci kampaně Setkání s přírodou, jejímž cílem je ukázat lidem zajímavá přírodní místa, rostliny a živočichy v jejich okolí, Vás zveme v neděli 16. června na Opičák.

Bližší informace na webových stránkách kampaně či na facebooku

ikona lokality Setkání dárců na Milské stráni

Lokality | 20. 5. 2013

Včera se uskutečnilo tradiční jarní setkání dárců, tentokrát na Milské stráni. Téměř pět desítek účastníků přilákaly stovky kvetoucích vstavačů nachových. Tato naše největší orchidej byla v plném květu, a tak bylo na co se dívat, i co fotografovat.

Na několik fotografií ze setkání se můžete podívat na facebooku. Mimo jiné v galerii uvidíte, jak dokáže být květ vstavače nachového velice proměnlivý; laik by skoro nevěřil, že jde stále o jeden druh…

ikona lokality za lýkovci na Kupsovu skálu

Lokality | 12. 3. 2013

Na Kupsově skále v těchto dnech rozkvétají lýkovce. Chcete-li se na tento vzácný keřík – jednu z prvních předzvěstí jara – podívat za doprovodu průvodce z místního pozemkového spolku v neděli 17. března (viz pozvánka). Samozřejmě, vyrazit můžete na Kupsovu skálu i sami.


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.