číslo účtu MPP 9999922/0800

setkání na Chvojnově

Včera se uskutečnilo setkání dárců a příznivců kampaně Místo pro přírodu na Chvojnově. Počasí přálo a tak (bohužel nemnozí) účastníci měli možnost vidět mnoho zajímavého z rostlinné i živočišné říše. A mnoho zajímavého se též dozvědět, především z úst Vojty a Dany Kodetových z místního pozemkového spolku, který o lokalitu již roky pečuje a loni zde dokončil velký revitalizační projekt.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout na facebooku.

Publikováno 24. 5. 2015


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.