číslo účtu MPP 9999922/0800

Dárci se vydali objevit rašeliniště Na pramenech

Opět jsme měli možnost ukázat zájemcům jednu ze zachráněných lokalit vykoupených z prostředků sbírky Místo pro přírodu. Tentokrát se sešli zájemci, kteří také svým darem podpořili Pozemkové spolky, místní ochránce přírody dlouhodobě udržující vhodný management na lokalitách. Jednou z odměn pro dárce nedávné HitHitové kampaně byl i poukaz na návštěvu mokřadní louky Na pramenech s průvodcem. Tím nám byl pan ing. Martin Klaudys, který místní přírodu zná jak své holinky. Ukázal nám skrytý život mokřadních luk, seznámil nás s pravidelnou péčí o lokalitu a poukázal na její nesnadná specifika. Díky záchraně a trvalé péči o tyto louky se můžou místní mimo jiné chlubit i stabilní populací masožravky rosnatky okrouhlolisté, typické dnes už spíše pro horská rašeliniště, nárosty suchopýrů a množství dalších specializovaných druhů rostlin a živočichů, kterým se, jak jsme se na vlastní oči přesvědčili, Na pramenech velmi líbí.

Jak jsme si okolí Blaníku užili a co jsme vše viděli si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu.

Publikováno 16. 6. 2015


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.