číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Vzácná návštěva na Ščúrnici

Lokality | 21. 9. 2016

Sčúrnicu navštívil vedoucí pracovník Frankfurtské zoologické společnosti z Německa pan Wolfgang Fremuth s manželkou. Frankfurtská zoologická společnost přispěla před lety významnou částkou na první výkupy Ščúrnice. Pan Fremuth velmi ocenil dnešní dosažený stav, kdy bylo vykoupeno již téměř 30 hektarům, z nichž většina je ponechávána přirozenému vývoji.

ikona lokality Významný krajinný prvek Lesík u letiště 2

Lokality | 20. 9. 2016

Zbývající část Opičáku byla pod názvem „Lesík u letiště 2“ registrována jako významný krajinný prvek. Komentář Českého svazu ochránců přírody k tomuto kroku naleznete v dnešní tiskové zprávě.

Přehledný plánek významných krajinných prvků na Opičáku naleznete na facebooku.

ikona lokality Stovky hořečků u Velkého Vřešťova

Lokality | 13. 9. 2016

Na Hořečkové stráni u Velkého Vřešťova kvete v těchto dnech několik set kriticky ohrožených hořečků nahořklých.

Více v tiskové zprávě.

ikona lokality Setkání členů a přítel ČSOP mimo jiné i na Velké Homolce

Lokality | 8. 9. 2016

O víkendu se uskutečnilo na Šumavě 15. setkání členů a přátel Českého svazu ochránců přírody. Součástí programu byla i návštěva Velké Homolky. Ještě stále bylo na co koukat z rostlinné říše (dokvétal ještě asi nejvzácnější rostlinný druh Velké Homolky – chrpa parukářka, nádherné byly pupavy bezlodyžné i divizny černé…), křižík pruhovaný předvedl lov saranče, s velkým zájmem se setkalo dřevěné pexeso, které zde spolu se třemi „informačními“ lavičkami bylo instalováno loni v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě…

Na fotografie, pořízené při této příležitosti, se můžete podívat na facebooku.

ikona lokality Botanické mapování na Lipinách a Zázmonících

Lokality | 30. 5. 2016

V rámci botanického mapování Hustopečska, které za pomoci několika desítek odborníků zorganizoval 27- . 29. května ČSOP Hořepník, byly navštíveny i Lipiny a Zázmoníky. Na Lipinách byly při té příležitosti objeveny dva kusy kriticky ohroženého tořiče včelonosného.

Na fotografie, pořízené při té příležitosti na Lipinách, se můžete podívat na facebooku.

ikona lokality Průzkumy motýlů

Lokality | 15. 4. 2016

V rámci projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“ (podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů) proběhl v roce 2015 průzkum denních i nočních motýlů na 10 vybraných lokalitách v péči pozemkových spolků. Osm z toho byly lokality, vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu. Na výsledky průzkumu se můžete podívat zde.

ikona lokality průzkumy Opičáku

Lokality | 5. 4. 2016

Na Opičáku proběhlo v letech 2014 a 2015 v rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity několik odborných průzkumů. Zde se můžete podívat na výsledky mykologického průzkumu z roku 2014, mykologického průzkumu z roku 2015 a průzkumu saproxylofágních (na staré dřevo vázaných) brouků z roku 2015.


Aktuální stav konta

2 194 093 Kč (22.5.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.