číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Setkání členů a přítel ČSOP mimo jiné i na Velké Homolce

Lokality | 8. 9. 2016

O víkendu se uskutečnilo na Šumavě 15. setkání členů a přátel Českého svazu ochránců přírody. Součástí programu byla i návštěva Velké Homolky. Ještě stále bylo na co koukat z rostlinné říše (dokvétal ještě asi nejvzácnější rostlinný druh Velké Homolky – chrpa parukářka, nádherné byly pupavy bezlodyžné i divizny černé…), křižík pruhovaný předvedl lov saranče, s velkým zájmem se setkalo dřevěné pexeso, které zde spolu se třemi „informačními“ lavičkami bylo instalováno loni v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě…

Na fotografie, pořízené při této příležitosti, se můžete podívat na facebooku.

ikona lokality Botanické mapování na Lipinách a Zázmonících

Lokality | 30. 5. 2016

V rámci botanického mapování Hustopečska, které za pomoci několika desítek odborníků zorganizoval 27- . 29. května ČSOP Hořepník, byly navštíveny i Lipiny a Zázmoníky. Na Lipinách byly při té příležitosti objeveny dva kusy kriticky ohroženého tořiče včelonosného.

Na fotografie, pořízené při té příležitosti na Lipinách, se můžete podívat na facebooku.

ikona lokality Průzkumy motýlů

Lokality | 15. 4. 2016

V rámci projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“ (podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů) proběhl v roce 2015 průzkum denních i nočních motýlů na 10 vybraných lokalitách v péči pozemkových spolků. Osm z toho byly lokality, vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu. Na výsledky průzkumu se můžete podívat zde.

ikona lokality průzkumy Opičáku

Lokality | 5. 4. 2016

Na Opičáku proběhlo v letech 2014 a 2015 v rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity několik odborných průzkumů. Zde se můžete podívat na výsledky mykologického průzkumu z roku 2014, mykologického průzkumu z roku 2015 a průzkumu saproxylofágních (na staré dřevo vázaných) brouků z roku 2015.

ikona lokality Ochranářský plán Velká Homolka

Lokality | 15. 2. 2016

Byl schválen ochranářský plán lokality Velká Homolka.

ikona lokality Co nového na Zázmoníkách

Lokality | 30. 10. 2015

Managementové práce na Zázmoníkách, podpořené jednak grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, jednak Programem obnovy přirozených funkcí krajiny, jsou v plném proudu. Kosí se stařina, vyřezává nálet…

Z květin je zde možno v současné době vidět hvězdnice chlumní, zlatovlásky, devaterníky, ale i vyloženě jarní třemdavy!

Na pár fotografií se můžete podívat zde (facebook).

ikona lokality Z druhé brigády na Chmelišti

Lokality | 27. 10. 2015

Jak dopadla druhá brigáda na Chmelišti se můžete podívat na stránkách pozemkového spolku Denemark.


Aktuální stav konta

1 705 732 Kč (23.11.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.