číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Setkání dárců Na pramenech

Lokality | 5. 6. 2022

Další z tradičních setkání dárců Místa pro přírodu se uskutečnilo tento víkend na podblanické lokalitě Na pramenech. Účastníci měli mimo jiné možnost zúčastnit se zoologického průzkumu nově vybudovaných tůní. V předem nastražených pastech byly nalezeni čolci obecní, skokani, několik druhů potápníků, vodních ploštic, chrostíci… Nechyběly ale ani botanické zajímavosti – masožravé rosnatky, krásné zábělníky, doslova plantáž suchopýru či „sbírka“ mokřadních ostřic. I přes poměrně suché jaro je na lokalitě plno vody, a tak neprohloupil, kdo si vzal holiny.
Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na facebooku.

ikona lokality Obnova pozorovatelny na Opičáku

Lokality | 2. 5. 2022

Na Opičáku byla obnovena pozorovatelna (tu starou již notně sežvýkal zub času) a doplněno několik laviček. Stejně jako původní „zpřístupnění Opičáku“, i jeho rekonstrukce byla hrazena v rámci programu Blíž přírodě společností NET4GAS.

 

ikona lokality Aktuálně z Kupsovy skály

Lokality | 3. 3. 2022

Na Kupsově skále na Podblanicku aktuálně kvetou lýkovce.

Je to dobrá příležitost připomenout, že zásahy na lokalitě, které mají udržet její druhovou bohatost, jsou podpořeny grantem z Norských fondů v rámci projektu Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků. O tom byla i dnešní tisková zpráva. Na aktuální fotografie z lokality se můžete podívat na facebooku.

ikona lokality Revitalizace Sedmihorských mokřadů dokončena

Lokality | 25. 2. 2022

Na Sedmihorských mokřadech v Českém ráji byla úspěšně dokončena rozsáhlá revitalizace. Finacována byla z Operačního programu Životní prostředí s přispěním Nadace Ivana Dejmala. Fotogalerii ze stavu těsně po dokončení si můžete prohlédnout zde.

ikona lokality Tůně na Čtyřicítce s podporou Norských fondů

Lokality | 20. 11. 2021

V rámci projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků byly na Čtyřicítce (mimo vykoupené pozemky) zřízeny nové tůně a stržena část drnu. 

Více v tiskové zprávě.

ikona lokality Obnovený mokřad V Krejdách

Lokality | 4. 11. 2021

Když jsme před rokem vykoupili dva neudržované pozemky na lokalitě V Krejdách, slibovali jsme vytvořit zde mokřad pro bahňáky, obojživelníky a vodní hmyz… Díky finanční podpoře značky Finish je slib splněn, jak se můžete přesvědčit na několika fotografiích na facebooku Místa pro přírodu (a nebo přímo v terénu samozřejmě :-) ). Velké poděkování patří též správcům lokality, pozemkovému spolku Gallinago, který projekt realizoval.

Více v tiskové zprávě.

ikona lokality Začala revitalizace Sedmihorských mokřadů

Lokality | 1. 10. 2021

Po dlouhých projektových přípravách konečně začala revitalizace Sedmihorských mokřadů. Na finančně i organizačně náročné akci se kromě Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady podílí i Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., a Nadace Ivana Dejmala.


Aktuální stav konta

2 194 093 Kč (22.5.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.