číslo účtu MPP 9999922/0800

Aktuálně z Kupsovy skály

Na Kupsově skále na Podblanicku aktuálně kvetou lýkovce.

Je to dobrá příležitost připomenout, že zásahy na lokalitě, které mají udržet její druhovou bohatost, jsou podpořeny grantem z Norských fondů v rámci projektu Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků. O tom byla i dnešní tisková zpráva. Na aktuální fotografie z lokality se můžete podívat na facebooku.

Publikováno 3. 3. 2022


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
193 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.