číslo účtu MPP 9999922/0800

Tůně na Čtyřicítce s podporou Norských fondů

V rámci projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků byly na Čtyřicítce (mimo vykoupené pozemky) zřízeny nové tůně a stržena část drnu. 

Více v tiskové zprávě.

Publikováno 20. 11. 2021


Aktuální stav konta

1 281 431 Kč (11.8.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.