číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Hadí jazyk na Bělé

Lokality | 29. 5. 2017

Na Bělé byla objevena vzácná kapradina hadí jazyk obecný. Jde o nový druh nejen pro tuto lokalitu, ale pravděpodobně i pro celý okres Prostějov.

ikona lokality Zázmoníky – nový infopanel a web

Lokality | 31. 1. 2017

Před koncem loňského roku byl na Zázmonících osazen nový informační panel (jeho náhled zde). Zároveň byly spuštěny speciální webové stránky, věnující se této lokalitě – www.zazmoniky.cz.

Oba počiny byly možné díky grantu MŽP na rozvoj pozemkových spolků v ČR.

ikona lokality Nové tůně u rybníka V seči

Lokality | 22. 12. 2016

Na lokalitě V seči dostali obojživelníci i další vodní živočichové vánoční dárek – několik nových tůní. Bližší informace v tiskové zprávě.

ikona lokality Dvě motýlí novinky z Ještěrčího ráje

Lokality | 23. 9. 2016

Na Ještěrčím ráji byl letos nově objeven ostruháček jilmový (foto na facebooku) a po několika letech opět potvrzena vřetenuška čičorková.

ikona lokality Vzácná návštěva na Ščúrnici

Lokality | 21. 9. 2016

Sčúrnicu navštívil vedoucí pracovník Frankfurtské zoologické společnosti z Německa pan Wolfgang Fremuth s manželkou. Frankfurtská zoologická společnost přispěla před lety významnou částkou na první výkupy Ščúrnice. Pan Fremuth velmi ocenil dnešní dosažený stav, kdy bylo vykoupeno již téměř 30 hektarům, z nichž většina je ponechávána přirozenému vývoji.

ikona lokality Významný krajinný prvek Lesík u letiště 2

Lokality | 20. 9. 2016

Zbývající část Opičáku byla pod názvem „Lesík u letiště 2“ registrována jako významný krajinný prvek. Komentář Českého svazu ochránců přírody k tomuto kroku naleznete v dnešní tiskové zprávě.

Přehledný plánek významných krajinných prvků na Opičáku naleznete na facebooku.

ikona lokality Stovky hořečků u Velkého Vřešťova

Lokality | 13. 9. 2016

Na Hořečkové stráni u Velkého Vřešťova kvete v těchto dnech několik set kriticky ohrožených hořečků nahořklých.

Více v tiskové zprávě.


Aktuální stav konta

1 705 732 Kč (23.11.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.