číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Obnovený mokřad V Krejdách

Lokality | 4. 11. 2021

Když jsme před rokem vykoupili dva neudržované pozemky na lokalitě V Krejdách, slibovali jsme vytvořit zde mokřad pro bahňáky, obojživelníky a vodní hmyz… Díky finanční podpoře značky Finish je slib splněn, jak se můžete přesvědčit na několika fotografiích na facebooku Místa pro přírodu (a nebo přímo v terénu samozřejmě :-) ). Velké poděkování patří též správcům lokality, pozemkovému spolku Gallinago, který projekt realizoval.

Více v tiskové zprávě.

ikona lokality Začala revitalizace Sedmihorských mokřadů

Lokality | 1. 10. 2021

Po dlouhých projektových přípravách konečně začala revitalizace Sedmihorských mokřadů. Na finančně i organizačně náročné akci se kromě Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady podílí i Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., a Nadace Ivana Dejmala.

ikona lokality zajímavý nález z Dobšeny – páskovec dvojzubý

Lokality | 16. 6. 2021

Během sobotního setkání dárců byl na Dobšeně objeven pro tuto lokalitu nový druh vážky, zapsané v červeném seznamu ohrožených druhů – páskovce dvouzubého. Blíže v tiskové zprávě.

Pro úplnost jen upřesňujeme, že nejde o novou vážku pro okolí Valašských Klobouků, jak se zjednodušeně objevilo v některých médiích. Třeba z Javorůvek či Bílých potoků je tento druh znám. I tak nás ale objev velmi potěšil. Nejen proto, že každý podobný nález dokládá, že naše Místa pro přírodu jsou skutečně oázami přírody, ale i vzhledem k okolnostem nálezu (není to první zajímavý objev učiněný během setkání dárců, ale je to pravděpodobně první podobný objev učiněný přímo dárcem) i faktu, že Český svaz ochránců přírody vyhlásil letošní rok Rokem vážek, takže je tento objev vyloženě „stylový“.

ikona lokality Přeměna stejnověké smrčiny v „prales“ připravena

Lokality | 11. 6. 2021

Dnes se uskutečnila na Polomech v Bílých Karpatech, v loni koupených smrčinách, které by se časem měly stát součásti Ščúrnice, důležitá schůzka. Porosty převzal nový lesní hospodář (ing. Karel Kříž) a byly domluveny a vyznačeny první zásahy, směřující k postupné přeměně v různověký přírodě blízký les. Základem bude vytvoření světlin v okolí starých listnáčů, dnes uvězněných uprostřed smrkové plantáže, které umožní přirozenou obnovu, a celkové prosvětlení porostu. Realizace by měla proběhnout v srpnu, mimo dobu hnízdění i zimování.

ikona lokality facebook

Lokality | 7. 5. 2021

Nezapomínejte se občas podívat na náš facebook (https://www.facebook.com/mistoproprirodu). Dneska tam třeba přibyla už druhá várka fotek z rozkvétající Chválovny, nedávno tůně na Opičáku nádherně plné vodou či krásné fotky králíčka ohnivého objektivem kolegů z pozemkového spolku Sedmihorské mokřady. Na místech pro přírodu je stále co pozorovat

ikona lokality V Bílých Karpatech se již po 40. budou kosit orchidejové louky

Lokality | 2. 7. 2020

Tradiční bělokarpatské kosení luk nad Valašskými Klobouky začne 4. července a potrvá až do 18. července. Proběhne již po čtyřicáté! takže se krom práce a setkání bude i trochu vzpomínat. A také se zkusí čtyřicetihodinová štafeta v kosení. Kosit se bude mimo jiné na Dobšeně, louce vykoupené v rámci sbírky Místo pro přírodu. Přijďte!

 

ikona lokality Fotografie z vykoupených lokalit

Lokality | 20. 8. 2019

Fotografie z letních kontrol vykoupených lokalit můžete sledovat na našem Facebooku.


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.