číslo účtu MPP 9999922/0800

Vzácní brouci nalezeni V Lyngu

V rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity probíhal po celý letošní rok podrobný průzkum brouků na lokalitě V Lyngu. Výsledky jsou více než potěšující – 42 druhů z Červeného seznamu a pár dalších zajímavých kousků…

Více informací naleznete v tiskové zprávě, podrobněji pak v závěrečné zprávě projektu.

Publikováno 16. 12. 2022


Aktuální stav konta

1 443 625 Kč (20.3.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.