číslo účtu MPP 9999922/0800

Setkání dárců Na pramenech

Další z tradičních setkání dárců Místa pro přírodu se uskutečnilo tento víkend na podblanické lokalitě Na pramenech. Účastníci měli mimo jiné možnost zúčastnit se zoologického průzkumu nově vybudovaných tůní. V předem nastražených pastech byly nalezeni čolci obecní, skokani, několik druhů potápníků, vodních ploštic, chrostíci… Nechyběly ale ani botanické zajímavosti – masožravé rosnatky, krásné zábělníky, doslova plantáž suchopýru či „sbírka“ mokřadních ostřic. I přes poměrně suché jaro je na lokalitě plno vody, a tak neprohloupil, kdo si vzal holiny.
Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na facebooku.

Publikováno 5. 6. 2022


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.