číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Setkání v cihelně Chmeliště

Lokality | 2. 6. 2015

Další letošní setkání s dárci a příznivci kampaně Místo pro přírodu se uskutečnilo v neděli v cihelně Chmeliště. Opět nádherné počasí a účast výrazně hojnější, než před týdnem na Chvojnově. Dík patří zejména Michalu Kavkovi ze sdružení Denemark, který setkání zpestřil mnoha zajímavými entomologickými úlovky.

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na facebooku Místa pro přírodu či na facebooku sdružení Denemark.

ikona lokality setkání na Chvojnově

Lokality | 24. 5. 2015

Včera se uskutečnilo setkání dárců a příznivců kampaně Místo pro přírodu na Chvojnově. Počasí přálo a tak (bohužel nemnozí) účastníci měli možnost vidět mnoho zajímavého z rostlinné i živočišné říše. A mnoho zajímavého se též dozvědět, především z úst Vojty a Dany Kodetových z místního pozemkového spolku, který o lokalitu již roky pečuje a loni zde dokončil velký revitalizační projekt.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout na facebooku.

ikona lokality Pozvánka na jarní exkurze po vykoupených lokalitách

Lokality | 13. 5. 2015

Srdečně zveme všechny zájemce na dvě exkurze po vykoupených lokalitách – 23. května na Chvojnov a 31. května na Cihelnu Chmeliště (kde budou mít účastníci možnost potkat se i s našimi norskými hosty). Bližší informace v pozvánce.

Exkurze jsou konány v rámci projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

ikona lokality Na Trianglu se bude uklízet

Lokality | 9. 4. 2015

V rámci kampaně Ukliďme svět! proběhne tuto sobotu na Trianglu úklid skládky, vytvořené zde koncem loňského roku bezdomovci, a případně i dalších odpadků, které sem kdo nanesl. Bližší informace v tiskové zprávě.

Další brigáda na Trianglu bude 13. června (taktéž od 9 hodin), to se bude uklízet zejména posečená tráva na přilehlé louce.

ikona lokality Ukliďme Opičák!

Lokality | 22. 3. 2015

V rámci celosvětové kampaně Ukliďme svět! proběhne v pátek 27. března od 14 hodin úklid na Opičáku.  Bližší informace zde.

ikona lokality Péče o řadu vykoupených lokalit podpořena z Fondů EHP

Lokality | 20. 2. 2015

Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt bude v následujících čtrnácti měsících realizovat Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu je management padesáti vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.

Z lokalit vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu jsou do projektu zařazeny Cihelna Chmeliště, Chvojnov, Ještěrčí ráj, Jinošovské údolí, Milská stráň, Na ostrově, Na pramenech, Nad Svitákem a Zázmoníky.

ikona lokality Dobrovolníci na Ještěrčím ráji

Lokality | 23. 9. 2014

Uplynulý pátek pomáhalo pět desítek dobrovolníků z ERV Evropské pojišťovny na Ještěrčím ráji. Hrabala se posečená tráva, opravovaly ohrady, vyřezávala část křovin, na které už kozy nestačily… Práce se udělalo spousty. Děkujeme!

Podrobnější informace naleznete na www.jarojaromer.cz/jesterci_raj.htm.


Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.