číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Péče o řadu vykoupených lokalit podpořena z Fondů EHP

Lokality | 20. 2. 2015

Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt bude v následujících čtrnácti měsících realizovat Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu je management padesáti vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.

Z lokalit vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu jsou do projektu zařazeny Cihelna Chmeliště, Chvojnov, Ještěrčí ráj, Jinošovské údolí, Milská stráň, Na ostrově, Na pramenech, Nad Svitákem a Zázmoníky.

ikona lokality Dobrovolníci na Ještěrčím ráji

Lokality | 23. 9. 2014

Uplynulý pátek pomáhalo pět desítek dobrovolníků z ERV Evropské pojišťovny na Ještěrčím ráji. Hrabala se posečená tráva, opravovaly ohrady, vyřezávala část křovin, na které už kozy nestačily… Práce se udělalo spousty. Děkujeme!

Podrobnější informace naleznete na www.jarojaromer.cz/jesterci_raj.htm.

ikona lokality Na Trianglu

Lokality | 15. 9. 2014

Minulý týden došlo na Trianglu k částečnému odbahnění jezírka. Tento týden se tam budou dodělávat ještě nějaké úklidové práce a „zazimování“ lokality. Pokud byste někdo chtěl pomoci, ozvěte se paní Zdeně Peckové (608 435 326). Práce budou probíhat ve středu 17. 9. od 13:30 a v sobotu 20. 9. od 9 hodin.

ikona lokality Z kosení Dobšeny

Lokality | 5. 8. 2014

Tradiční kosení Dobšeny se letos opět nadmíru vydařilo. Podívat se můžete na několik fotoalb účastníků

ikona lokality Novinky ze Střelenské louky

Lokality | 31. 7. 2014

Kolegové z pozemkového spolku Fergunna, který pečuje o Střelenskou louku, nám zaslali něco aktuálních fotografií a informací. Fotogafie nejen z kosení louky najdete na facebooku. A ty informace? „V letošním roce jsme napočítali nejvíce prstnatců, a to 168 ks. Krom toho více než 30 jedinců slepýše, více než 2 desítky ještěrek, potvrdil se nám výskyt užovky hladké, tůně začínají byt obývány obojživelníky, výrazně stoupá počet modráska bahenního atd. Takže trávení dovolené a víkendů na louce přináší plody:-)!“ Tož tak.

ikona lokality Tesařík Calamobius filum na Kamenci

Lokality | 29. 7. 2014

V Západočeských entomologických listech z roku 2010 jsme narazili na článek, popisující první nález jihoevropského tesaříka Calamobius filum v Čechách. Místem, kde byl tento brouk u nás poprvé objeven, je Kamenec!

Článek v pdf naleznete zde.

ikona lokality Kosení Dobšeny

Lokality | 25. 6. 2014

Ve dnech 28. června až 12. července se uskuteční tradiční, letos již XXXIV. kosení bělokarpatských luk. V jeho průběhu, zřejmě ve druhém týdnu, se bude kosit i Dobšena. Právě díky každoročnímu ručnímu kosení je tato lokalita tak unikátní. Pokud chcete také přijet pomoct a zároveň prožít několik dní v krásné bělokarpatské přírodě, najdete více informací na stránkách ČSOP KOSENKA.


Aktuální stav konta

1 705 732 Kč (23.11.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.