číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Kosení Dobšeny

Lokality | 25. 6. 2014

Ve dnech 28. června až 12. července se uskuteční tradiční, letos již XXXIV. kosení bělokarpatských luk. V jeho průběhu, zřejmě ve druhém týdnu, se bude kosit i Dobšena. Právě díky každoročnímu ručnímu kosení je tato lokalita tak unikátní. Pokud chcete také přijet pomoct a zároveň prožít několik dní v krásné bělokarpatské přírodě, najdete více informací na stránkách ČSOP KOSENKA.

ikona lokality Dvě dobré zprávy ze Střelenské louky

Lokality | 23. 9. 2013

Ze Střelenské louky dorazily dvě potěšující zprávy. Přes sezónu zde bylo opakovaně pozorováno na čtyři desítky vzácných modrásků bahenních (foto). A konečně se podařilo vyřešit letitý problém s vypouštěním fekálních vod z přilehlých domů přímo do louky. Paráda!

ikona lokality Jimův les

Lokality | 23. 9. 2013

Když zemře člověk, je to vždy smutné, Když zemře mladý člověk, je to smutné dvojnásob. Na jaře podlehl nemoci botanik, poutník, básník a velký milovník přírody Vladimír Petr. Přátelé se rozhodli na jeho památku věnovat kousek pralesa.  Pietní vzpomínka se konala minulý víkend přímo na Ščúrnici, pod klenbou staletých jedlí a buků…

ikona lokality Brigáda na Trianglu

Lokality | 17. 9. 2013

Ve čtvrtek 19. září se koná na Trianglu brigáda. Bude se uklízet posekaná tráva na louce sousedící s jezírkem. Sraz 13:30 na místě, dopooručujeme dobrou obuv a vhodné rukavice. Práce na cca 2 – 2,5 h.

ikona lokality Česká televize natáčela na Jihlavsku

Lokality | 12. 9. 2013

Na mokřadech Chvojnov a Nad Svitákem na Jihlavsku včera natáčela Česká televize reportáž do pořadu Chcete mě (který už dávno není jen o psích útulcích, ale zabývá se ochranou zvířat v mnohem širším měřítku). Vysílat by se měla v neděli 29. září. Zatím se můžete podívat na pár fotografií z natáčení (doplněných i o další fotografie toho, co lze v těchto dnech na lokalitách vidět) na facebooku.

ikona lokality Dohoda s vlastníkem rozvodné sítě na Bělé

Lokality | 26. 6. 2013

V souvislosti s projednáváním rekonstrukce trafostanice se nám podařilo s vlastníkem distribuční soustavy (společností E.ON) dohodnou pravidla nejen pro danou rekonstrukci, ale i veškerou následnou údržbu vysokého napětí, procházejícího po okraji lokality Bělá. Mimo jiné předchozí projednání jakéhokoliv zásahu do zeleně, zemních prací či pohybu techniky po pozemku (s výjimkou neodkladného řešení havárie) s vlastníkem pozemku, či přesné vymezení, v kterých částech pozemku se v souvislosti s údržbou rozvodného zařízení lze případnou technikou pohybovat a kde již nikoliv. Zdá se to být samozřejmostí, ale každý, kdo má s chováním vlastníků a správců sítí nějaké zkušenosti, potvrdí, že samozřejmost to bohužel rozhodně  není. Proto považujeme tuto dohodu, která bude formou věcného břemene zapsána do katastru nemovitostí, pro ochranu lokality za velmi významnou.

ikona lokality Orchideje na Opičáku (aktualizováno)

Lokality | 20. 6. 2013

Ještě jednou Opičák: v uplynulých dnech zde byly nalezeny dva druhy lesních orchidejí – bradáček vejčitý a kruštík širolistý. Byť oba patří mezi nejběžnější druhy našich orchidejí, i tak objev potěší.

Aktuální stav konta

1 490 086 Kč (16.5.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
178 hektarů na 46 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.