číslo účtu MPP 9999922/0800

Infolavičky, dřevěné pexeso a opravený kříž na Velké Homolce

Dnes byly veřejnosti přestaveny úpravy na Velká Homolce, které mají tuto lokalitu přiblížit trochu více lidem. Byly zde osazeny tři lavičky s krásnými výhledy a s opěradly sloužícími jako informační panely a pro děti dřevěné pexeso s místními druhy rostlin a živočichů. Také byly upraveny cesty a opraven vrcholový kříž. To vše v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

Publikováno 2. 10. 2015


Aktuální stav konta

2 194 093 Kč (22.5.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.