číslo účtu MPP 9999922/0800

35. tradiční kosení bělokarpatských luk

Jako každoročně, i letos se začátkem léta sjedou dobrovolníci bezmála z celé republiky do Valašských Klobouků pomoci s kosením orchideových luk. První zasečení bude v sobotu 4. července 2015 s 4 hodinou ranní v Bílých Potokách (od Kosenky je zajištěna doprava do Bílých Potoků v 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 a 8:30 hodin), později během následujících čtrnácti dnů se bude kosit i na Dobšeně.

Publikováno 26. 6. 2015


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.