číslo účtu MPP 9999922/0800

Slavnostní „otevření“ revitalizovaných Sedmihorských mokřadů

V úterý 7. června se na Sedmihorských mokřadech uskutečnila malá (či spíše velká) oslava. Dostavili se zástupci snad všech organizací a institucí, kteří se nějak podíleli na revitalizaci této lokality, někteří vlastníci i zástupci médií, aby společně „otevřeli“ obnovené mokřady. Nezměrné úsilí Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady, konkrétně Vojty Šťastného – jak bylo během odpoledne nesčíslněkrát zdůrazněno – došlo kýženého cíle. Největší odměnou jistě je množství nejrůznějšího ptactva, co zde již od dokončení mokřadů bylo pozorováno (videozáznamy měli účastníci možno shlédnou při večerním pokračování v sále místní radnice). Za finanční pomoc s výkupy několika klíčových pozemků v této lokalitě patří dík Nadační fond Veolia.
Fotografie ze slavnosti si můžete prohlédnout na našem facebooku.
Reportáž zveřejnil například Ekolist.
 

Publikováno 9. 6. 2022


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
193 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.