číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Netradiční práce na Střelenské louce

Lokality | 2. 6. 2010

Péče o vykoupené lokality může nabrat různé podoby. Členové pozemkového spolku Fergunna museli na Střelenské louce obnovovat zanesený příkop podél silnice (viz foto), aby splašky z přilehlých domků netekly přímo do louky, což by pro složení zdejší vegetace mohlo mít fatální následky. Pravda, řešení je to jen dočasné, zato však na rozdíl od nějakých správních řízení či složitých technických opatření rychlé…

ikona lokality Stovky orchidejí na Bělé

Lokality | 24. 5. 2010

Na Bělé vykvetlo 886 prstnatců májových! Tak velké jako letos nikdo z místních nepamatuje…

Pár fotografií těch krasavců naleznete na facebooku.

ikona lokality Co kvete na Zázmoníkách

Lokality | 11. 5. 2010

Na pár aktuálních fotografií ze Zázmoníků se můžete podívat zde.

ikona lokality Na Kupsově skále kvete lýkovec

Lokality | 6. 4. 2010

Na Kupsově skále rozkvetly lýkovce. Vinou tuhé zimy sice o něco později, než obvykle, ale o to krásněji…


Aktuální stav konta

1 311 982 Kč (6.2.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.