číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Přijďte se podívat…

Lokality | 15. 3. 2011

Jak se probouzí jaro na vykoupených lokalitách? Nechce-li vyrazit na procházku sami, můžete se připojit například k Vítání jara na Opičáku (21. března od 16 hodin – více informací Květa Morávková, kveta.annolk@seznam.cz, 602 154 091) či k vycházce za lýkovci na Kupsovu skálu (27. března, sraz v 8 hodin u Znosimské brány vlašimského zámeckého parku, bližší informace Martin Klaudys – martin.klaudys@csop.cz, 317 845 169).

ikona lokality Krajina útulná ještě útulnější

Lokality | 26. 7. 2010

Krajina útulná je opět o něco útulnější. Několik nových tůněk, vybudovaných v rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity na podzim, už pěkně zarostlo a jsou plné života. Nikdo by nepoznal, že jsou nové. Na jaře se kolegové z pozemkového spolku Lunaria konečně pustili do dlouho připravovaného projektu – obnovy lučních porostů na nejzdevastovanějším pozemku, na němž bylo ve 2. polovině minulého století intenzivně chemicky hnojené pole. Půda už se za těch dvacet let celkem vzpamatovala, po konzultaci s odborníky byl tedy nyní pozemek oset speciálně namíchanou směsí semen trav a lučních rostlin. Samozřejmě, v rámci filozofie Žijícího skanzenu, technologiemi „jako kdysi“. A protože součástí krajiny jsou i drobné památky, byl začátkem léta opraven i poničený křížek. Podívat na fotografie se můžete na stránkách Facebooku.

ikona lokality Netradiční práce na Střelenské louce

Lokality | 2. 6. 2010

Péče o vykoupené lokality může nabrat různé podoby. Členové pozemkového spolku Fergunna museli na Střelenské louce obnovovat zanesený příkop podél silnice (viz foto), aby splašky z přilehlých domků netekly přímo do louky, což by pro složení zdejší vegetace mohlo mít fatální následky. Pravda, řešení je to jen dočasné, zato však na rozdíl od nějakých správních řízení či složitých technických opatření rychlé…

ikona lokality Stovky orchidejí na Bělé

Lokality | 24. 5. 2010

Na Bělé vykvetlo 886 prstnatců májových! Tak velké jako letos nikdo z místních nepamatuje…

Pár fotografií těch krasavců naleznete na facebooku.

ikona lokality Co kvete na Zázmoníkách

Lokality | 11. 5. 2010

Na pár aktuálních fotografií ze Zázmoníků se můžete podívat zde.

ikona lokality Na Kupsově skále kvete lýkovec

Lokality | 6. 4. 2010

Na Kupsově skále rozkvetly lýkovce. Vinou tuhé zimy sice o něco později, než obvykle, ale o to krásněji…


Aktuální stav konta

2 194 093 Kč (22.5.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.