číslo účtu MPP 9999922/0800

Netradiční práce na Střelenské louce

Péče o vykoupené lokality může nabrat různé podoby. Členové pozemkového spolku Fergunna museli na Střelenské louce obnovovat zanesený příkop podél silnice (viz foto), aby splašky z přilehlých domků netekly přímo do louky, což by pro složení zdejší vegetace mohlo mít fatální následky. Pravda, řešení je to jen dočasné, zato však na rozdíl od nějakých správních řízení či složitých technických opatření rychlé…

Publikováno 2. 6. 2010


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.