číslo účtu MPP 9999922/0800

Přijďte se podívat…

Jak se probouzí jaro na vykoupených lokalitách? Nechce-li vyrazit na procházku sami, můžete se připojit například k Vítání jara na Opičáku (21. března od 16 hodin – více informací Květa Morávková, kveta.annolk@seznam.cz, 602 154 091) či k vycházce za lýkovci na Kupsovu skálu (27. března, sraz v 8 hodin u Znosimské brány vlašimského zámeckého parku, bližší informace Martin Klaudys – martin.klaudys@csop.cz, 317 845 169).

Publikováno 15. 3. 2011


Aktuální stav konta

1 515 462 Kč (26.9.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.