číslo účtu MPP 9999922/0800

Krajina útulná ještě útulnější

Krajina útulná je opět o něco útulnější. Několik nových tůněk, vybudovaných v rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity na podzim, už pěkně zarostlo a jsou plné života. Nikdo by nepoznal, že jsou nové. Na jaře se kolegové z pozemkového spolku Lunaria konečně pustili do dlouho připravovaného projektu – obnovy lučních porostů na nejzdevastovanějším pozemku, na němž bylo ve 2. polovině minulého století intenzivně chemicky hnojené pole. Půda už se za těch dvacet let celkem vzpamatovala, po konzultaci s odborníky byl tedy nyní pozemek oset speciálně namíchanou směsí semen trav a lučních rostlin. Samozřejmě, v rámci filozofie Žijícího skanzenu, technologiemi „jako kdysi“. A protože součástí krajiny jsou i drobné památky, byl začátkem léta opraven i poničený křížek. Podívat na fotografie se můžete na stránkách Facebooku.

Publikováno 26. 7. 2010


Aktuální stav konta

1 515 462 Kč (26.9.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.