číslo účtu MPP 9999922/0800

Setkání v cihelně Chmeliště

Další letošní setkání s dárci a příznivci kampaně Místo pro přírodu se uskutečnilo v neděli v cihelně Chmeliště. Opět nádherné počasí a účast výrazně hojnější, než před týdnem na Chvojnově. Dík patří zejména Michalu Kavkovi ze sdružení Denemark, který setkání zpestřil mnoha zajímavými entomologickými úlovky.

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na facebooku Místa pro přírodu či na facebooku sdružení Denemark.

Publikováno 2. 6. 2015


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.