číslo účtu MPP 9999922/0800

Novinky ze Střelenské louky

Kolegové z pozemkového spolku Fergunna, který pečuje o Střelenskou louku, nám zaslali něco aktuálních fotografií a informací. Fotogafie nejen z kosení louky najdete na facebooku. A ty informace? „V letošním roce jsme napočítali nejvíce prstnatců, a to 168 ks. Krom toho více než 30 jedinců slepýše, více než 2 desítky ještěrek, potvrdil se nám výskyt užovky hladké, tůně začínají byt obývány obojživelníky, výrazně stoupá počet modráska bahenního atd. Takže trávení dovolené a víkendů na louce přináší plody:-)!“ Tož tak.

Publikováno 31. 7. 2014


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.