číslo účtu MPP 9999922/0800

Průzkumy motýlů

V rámci projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“ (podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů) proběhl v roce 2015 průzkum denních i nočních motýlů na 10 vybraných lokalitách v péči pozemkových spolků. Osm z toho byly lokality, vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu. Na výsledky průzkumu se můžete podívat zde.

Publikováno 15. 4. 2016


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.