číslo účtu MPP 9999922/0800

Jak moc ovlivňují meliorace vodní režim v krajině? Prozradí Sedmihorské mokřady

Na Sedmihorských mokřadech se díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia rozbíhá několikaletý výzkum, který chce porovnat dlouhodobý vliv meliorací, respektive revitalizací na vodní režim v krajině.

Více v tiskové zprávě.

Publikováno 25. 8. 2023


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.