číslo účtu MPP 9999922/0800

Cena Josefa Vavrouška pro Ivanu a Honzu Jongepierovi

Cenu Josefa Vavrouška za rok 2012 obdrželi Ivana a Jan Jongepierovi, mimo jiné iniciátoři obnovy nivních luk na Vlčím hrdle.

Více o ocenění najdete na Ekolistu či na stránkách Ceny Josefa Vavrouška.

Publikováno 7. 6. 2013


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.