číslo účtu MPP 9999922/0800

Články v Naší přírodě

Na serveru www.blizprirode.cz byly zveřejněny články, které o jednotlivých lokalitách, zpřístupněných v rámci tohoto programu, postupně vycházejí v časopise Naše příroda. Jsou mezi nimi i tři Místa pro přírodu – Opičák, Velká Homolka a Kamenec.

(Odkazy na články, které si nyní můžete stáhnout v pdf, byly přidány i na stránky jednotlivých lokalit.)

Publikováno 13. 2. 2017


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.