číslo účtu MPP 9999922/0800

Další ochranářské plány

Na webových stránkách byly zveřejněny ochranářské plány lokalit Bělá a Zázmoníky. Stáhnout si je můžete v pdf.

Ochranářské plány shrnují veškeré podstatné informace o lokalitě, jejich ideální stav i předpokládané kroky, jak tohoto stavu docílit.

Publikováno 20. 1. 2011


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
193 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.