číslo účtu MPP 9999922/0800

Databáze pozemkových spolků

Pozemkové spolky nepečují pouze o lokality vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu, ale i o mnoho dalších cenných pozemků. V současné době jich je již přes 1500 hektarů. Řadu zajímavých informací o těchto lokalitách naleznete v nově spuštěné databázi.

Publikováno 6. 9. 2010


Aktuální stav konta

1 705 732 Kč (23.11.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.