číslo účtu MPP 9999922/0800

Den na loukách Přírodního parku Kladecko

V úterý 18. 7. pořádá Pozemkový spolek Prostějovsko vycházku částí naučné stezky Kladecko spojenou s prací pro přírodu.

Vydáme se ze Dzbele kolem přírodní památky Na Kozénku, napojíme se na naučnou stezku a budeme pokračovat až k železniční zastávce Šubířov. Na vzácném mokřadu Bělá se zapojíme do hrabání sena. Pro všechny dobrovolníky bude zajištěno občerstvení a tištěné materiály o přírodě Kladecka, pro děti budou připraveny hravé aktivity.

Délka trasy asi 6 km. Ráno odjezd vlakem do Dzbele z Prostějova hl. nádraží v 8:02, návrat do Prostějova ze žel. zastávky Šubířov v 15:50.

(Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí.)

Publikováno 10. 7. 2017


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.