číslo účtu MPP 9999922/0800

Dohoda s vlastníkem rozvodné sítě na Bělé

V souvislosti s projednáváním rekonstrukce trafostanice se nám podařilo s vlastníkem distribuční soustavy (společností E.ON) dohodnou pravidla nejen pro danou rekonstrukci, ale i veškerou následnou údržbu vysokého napětí, procházejícího po okraji lokality Bělá. Mimo jiné předchozí projednání jakéhokoliv zásahu do zeleně, zemních prací či pohybu techniky po pozemku (s výjimkou neodkladného řešení havárie) s vlastníkem pozemku, či přesné vymezení, v kterých částech pozemku se v souvislosti s údržbou rozvodného zařízení lze případnou technikou pohybovat a kde již nikoliv. Zdá se to být samozřejmostí, ale každý, kdo má s chováním vlastníků a správců sítí nějaké zkušenosti, potvrdí, že samozřejmost to bohužel rozhodně  není. Proto považujeme tuto dohodu, která bude formou věcného břemene zapsána do katastru nemovitostí, pro ochranu lokality za velmi významnou.

Publikováno 26. 6. 2013


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.