číslo účtu MPP 9999922/0800

Jarní smršť výkupů

Letošní jaro bylo, co se výkupů týče, velmi úrodné.

Podařilo se vykoupit další pozemky či vlastnické podíly na lokalitách V Lyngu, Zbytka a Bělá, a také první pozemky na třech úplně nových lokalitách – Horky, Dobré hory a Traviska.

Více v tiskové zprávě.

A další výkupy jsou rozjednané, takže „úrodné“ bude nejspíše i léto. Držte nám (a především přírodě) palce ;-)

Publikováno 1. 7. 2021


Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.