číslo účtu MPP 9999922/0800

Kalendář s fotografiemi Ščúrnice

Nástěnný kalendář nádherných fotografií ze Ščúrnice bude představen 6. prosince na Valašském mikulášském jarmeku a dále pak bude možné zakoupit ho či objednat si ho na Kosence. Cena je 150 Kč (při zaslání poštou + 30 Kč poštovného), výtěžek bude použit na činnost Pozemkového spolku KOSENKA.

Náhled kalendáře zde či na facebooku.

Publikováno 27. 11. 2014


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.