číslo účtu MPP 9999922/0800

Konto Místa pro přírodu opět otevřeno

Po dvouměsíční pauze, vynucené zákonnými podmínkami pro pořádání veřejných sbírek, bylo konto Místa pro přírodu opět otevřeno. Číslo konta se nemění – 9999922/0800.

Děkujeme za vaši podporu!

Publikováno 7. 6. 2012


Aktuální stav konta

1 413 403 Kč (29.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.