číslo účtu MPP 9999922/0800

Kosení Dobšeny

V druhém červencovém týdnu se bude v rámci 36. ročníku Bělokarpatského kosení kosit na Dobšeně. Kdo chcete přiložit ruku k dílu a zažít jedinečnou atmosféru této akce, budete vítáni!

Bližší informace na www.kosenka.cz.

Publikováno 30. 6. 2016


Aktuální stav konta

2 112 625 Kč (29.6.20)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
153 hektarů na 37 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.