číslo účtu MPP 9999922/0800

Malá rekapitulace loňského roku

Na konto sbírky Místo pro přírodu se podařilo vybrat 673 891 korun (o něco méně než v předešlých letech z důvodu více jak čtyřměsíčního uzavření konta kvůli povinnému vyúčtování).
Vykoupit se povedlo 17 pozemků (na některých z nich pouze podíl) na 6 lokalitách o celkové výměře 9,07 ha.
Děkujeme všem, kteří Místo pro přírodu podporují!

Publikováno 19. 1. 2016


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.