číslo účtu MPP 9999922/0800

Malá rekapitulace loňského roku

Na účet sbírky přibylo (včetně úroků) 940 751,63 Kč, utraceno bylo 977 980,74 Kč. Podařilo se vykoupit 21 pozemků, na dalších 4 pozemcích byl koupen 2/3 podíl a na 3 pozemcích se dokupoval zbývající poloviční podíl; celkem bylo vykoupeno 12,22 ha. Výkupy v roce 2014 týkaly 6 lokalit – Ještěrčího ráje, Zázmoníků, Vlčího hrdla, Lipin, Dobšeny a nově Velké homolky. Kromě vlastních výkupů byly z těchto prostředků hrazeny i daň z nemovitosti za vykoupené pozemky, několik znaleckých odhadů nezbytných k realizaci výkupů a poplatky za vedení sbírkového účtu (dohromady 51.176,74 Kč). Do nového roku jsme vstoupili s kontem ve výši 1 114 045,15 Kč. Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům!

Publikováno 8. 1. 2015


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.