číslo účtu MPP 9999922/0800

Malá rekapitulace roku 2016

Na účet veřejné sbírky Místo pro přírodu dorazily dary ve výši 923.454 Kč. Z toho 69.359 Kč bylo výslovně určeno na další výkupy na Ščúrnici a 700 Kč na další výkupy na Vlčím hrdle (bude realizováno v letošním roce).
Vykoupit se podařilo 6 pozemků o celkové výměře 2,3295 ha a zbývající 2/9 podíl na 4 pozemcích o celkové výměře 0,3668 ha. Za výkupy se v roce 2016 utratilo celkem 285.120 Kč.
Do nového roku jdeme s miliónem na účtu a s dalšími velkými plány.
Děkujeme všem, kdo Místo pro přírodu podporují!

Publikováno 18. 1. 2017


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.