číslo účtu MPP 9999922/0800

Malá rekapitulace

Během roku 2010 přišlo na účet Místa pro přírodu 856.370 korun (z toho 156.795 Kč na Ščúrnici, 70.147 Kč na Chmeliště, 32.007 Kč na Vlčí hrdlo, zbytek neměl přímé určení). Vykoupit se podařilo na čtyřech lokalitách (kromě tří výše zmíněných ještě na Lipinách) celkem 13 pozemků o celkové výměře 8,3710 ha.

Díky všem, kdo jste přispěli! Zachovejte nám prosím přízeň i v novém roce.

Publikováno 12. 1. 2011


Aktuální stav konta

1 515 462 Kč (26.9.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.