číslo účtu MPP 9999922/0800

Mapový server (nejen) Ščúrnice v novém kabátě

Mapový server Ščúrnice doznal během loňského roku výrazné změny. Nejen, že tam byly přidány další lokality v péči pozemkového spolku KOSENKA (včetně Dobšeny), ale i další vrstvy, třeba katastrální mapa, ÚSES či zonace CHKO. Podívat se můžete zde.

Publikováno 6. 2. 2015


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.