číslo účtu MPP 9999922/0800

Místa pro přírodu a vážky

Pomalu končí Rok vážek. Udělali jsme proto malou rekapitulaci Místa pro přírodu z pohledu vážek.

Pokud chcete podpořit výkupy dalších lokalit nejen pro vážky, můžete to stále ještě spojit i s nákupem nějakého dárkového certifikátu. Třeba zrovna toho s vážkami :-).

Publikováno 17. 12. 2021


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.